Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest piątek, 3 2021 roku.


Termomodernizacja szkoły oficjalnie zakończona

on 12 październik 2021

12 października zostały podpisane stosowne dokumenty, które oficjalnie zakończyły prace termomodernizacyjne w naszej szkole. Remont obejmował: docieplenie ścian, stropu poddasza, izolację fundamentów, uszczelnienie okna, wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalację paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo wykonano nowe orynnowanie zarówno szkoły jak i sali gimnastycznej oraz położono nowe płytki podłogowe na dolnym korytarzu. Większość środków finansowych na ten cel Gmina Krasnystaw pozyskała z Unii Europejskiej w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całość inwestycji to koszt ponad 1 miliona 350 tysięcy złotych. Prace remontowe wykonała firma Pana Zbigniewa Tarłowskiego „ZT INVEST” z Sitańca. Oprócz korzyści jakie przyniosą wykonane prace, szkoła nabrała również nowego blasku pod względem estetycznym. Z pewnością duże znaczenie ma również pomalowanie całego wnętrza szkoły. Niebagatelną rolę odegrali tu pracownicy obsługi, nauczyciele oraz rodzice, którym w tym miejscu chcę personalnie serdecznie podziękować za okazaną pomoc przy malowaniu szkoły oraz pracach porządkowych.
Rodzice, którzy zaangażowali się w prace na rzecz szkoły (alfabetycznie):

 • Antyga Iwona
 • Biskup Małgorzata
 • Chwaszcz Marcin
 • Dzida Tomasz
 • Dziegieć Kazimierz
 • Dziegieć Nina
 • Herbut Radosław
 • Huk Paulina
 • Janowczyk Dariusz
 • Janowczyk Joanna
 • Kowalska Anna
 • Kowalski Mariusz
 • Krzymowski Jacek
 • Krzyszczak Marcin
 • Kwaśniewska Barbara
 • Kyc Małgorzata
 • Lubaś Joanna
 • Lubaś Marcin
 • Miszczak Marcin
 • Mochniej Agnieszka
 • Oleszczuk Jolanta
 • Oleszczuk Michał
 • Sawa Tomasz
 • Sobczak Katarzyna
 • Sobczak Piotr
 • Sobstyl Mariusz
 • Szafraniec Karolina
 • Szarek Marcin
 • Szumiło Andrzej
 • Wójcik Grzegorz
 • Wrona Agnieszka
 • Zaprawa Halina
 • Zwierz Małgorzata
 • Żebrowska Ewelina

Chcę jeszcze indywidualnie podziękować Panu Marcinowi Krzyszczakowi za pomalowanie wszystkich korytarzy i klatek schodowych oraz Pani Renacie Herbut za okazaną pomoc podczas zakupów materiałów malarskich. Dziękuję Radzie Rodziców za dofinansowanie zakupu farb, bez których część szkoły nie została by pomalowana.
Chciałbym podziękować również Panu Zbigniewowi Tarłowskiemu – właścicielowi firmy – za okazaną serdeczność i życzliwość, za wszystkie dodatkowe prace, które wykonał na rzecz szkoły, a które nie weszły w kosztorys prac projektowych. Prace, które Pan Zbigniew określił jako „gratis dla szkoły” są dla nas bardzo ważne, dlatego też w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.
Andrzej Jasionowski


Poniżej remont szkoły w obiektywie w ujęciu chronologicznym:


14 maja


21 maja


24 maja


2 czerwca


8 czerwca


11 czerwca


29 czerwca


30 czerwca


9 lipca


23 lipca


26 lipca


27 lipca


4 sierpnia


10 sierpnia


14 sierpnia


18 sierpnia


28 sierpnia


2 września (przed malowaniem i po malowaniu)


7 września


20 września


12 października


Realizujemy:

Współpracujemy z: