Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest piątek, 3 2021 roku.


Podsumowanie szkolnego konkursu profilaktycznego

on 22 październik 2021

W piątek 22 października podsumowaliśmy szkolny konkurs profilaktyczny pod hasłem: „Szczęśliwe życie chcę mieć - używkom mówię NIE!”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: literackim i plastycznym oraz w kilku kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników konkursu literackiego było ułożenie wiersza/rymowanki lub hasła promującego zdrowy styl życia z obszaru profilaktyki uzależnień. W konkursie plastycznym zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, związaną tematyką konkursu na kartonie formatu A4 lub A3 zależnie od kategorii wiekowej. Na konkurs wpłynęło łącznie 57 prac plastycznych i literackich.

Wyniki konkursu plastycznego

Laureaci w kategorii oddział przedszkolny:

 • Drzewoszewski Stafanik Oskar
 • Furtak Mateusz
 • Huk Mateusz
 • Janeczek Zuzanna
 • Janowczyk Dominik
 • Oleszczuk Kamil
 • Sobczak Bartosz
 • Sykucki Dawid

Kategoria klas 1-3

I miejsce – Julia Ważna
II miejsce – ex aequo: Wiktoria Ważna, Rafał Marucha
III miejsce – Wiktoria Sobczak


Wyróżnienia:

 • Grudzińska Zuzanna
 • Huk Laura
 • Kuczyński Mateusz
 • Oleszczuk Bartłomiej
 • Sawczuk Klaudia
 • Szarek Oliwier
 • Wójcik Maja
 • Wójcik Weronika
 • Wrona Patryk

Kategoria klas 4-6

I miejsce – ex aequo: Marcelina Rzepka, Mateusz Kurek
II miejsce – ex aequo: Elżbieta Ciepałowicz, Maja Kowalska
III miejsce – Maciej Śledź


Kategoria klas 7-8

I miejsce – Wiktor Szarek
II miejsce – Amelia KonaszukWyniki konkursu literackiego


Kategoria klas 1-3

I miejsce – Oliwier Szarek
II miejsce – Mateusz Kuczyński
III miejsce – Julia Ważna


Kategoria klas 4-6

I miejsce – Elżbieta Ciepałowicz
II miejsce – Marcelina Rzepka
III miejsce – Magdalena Śledź


Kategoria klas 7-8

I miejsce – Ada Berbeć
II miejsce – Julia Dzida


Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe, zaś wszyscy wyróżnieni i biorący udział otrzymali upominki. Dzieci z oddziału przedszkolnego oprócz nagród indywidualnych jako nagrodę zbiorową otrzymały szachy i warcaby, które w ich imieniu odebrała wychowawczyni Pani Jolanta Sadowska. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Problem uzależnień wśród młodzieży jest niestety często występującym zjawiskiem, dlatego też poprzez nasze działania chcemy uświadamiać uczniom jakie niebezpieczeństwa i konsekwencje niosą ze sobą te zagrożenia. Bardzo liczny udział w konkursie świadczy o tym, że młodzież w większości zdaje sobie sprawę z tego co oznacza uzależnienie od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy czy gier internetowych i rozumie ich szkodliwe działania na zdrowie młodego człowieka.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie za sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu. Organizację konkursu współfinansował działający przy szkole Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, dziękuję Pani Magdalenie Bojarczuk za koordynację konkursu oraz nauczycielom wchodzącym w skład komisji konkursowych. Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach


Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: