Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 roku.


"Sprzątamy dla Polski" (Прибираємо для Польщі)

on 26 kwiecień 2022

Z okazji „Dnia Ziemi” przypadającego na dzień 22 kwietnia nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego przedsięwzięcia "Sprzątamy Dla Polski", której organizatorem jest Stowarzyszenie "Dla Polski". Akcja ma na celu wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. W bieżącym roku to już 3. odsłona tej cyklicznej akcji - w tym roku objęta została ona honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Wydarzenie przybiera także charakter edukacyjny, uczestnikami akcji są m.in. uczniowie szkół, przedszkola, harcerze.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe panujące w dniu 22 kwietnia akcję przeprowadziliśmy we wtorek 26 kwietnia. Najmłodsi uczniowie porządkowali teren przyszkolny, natomiast uczniowie klas starszych porządkowali tereny zielone naszej miejscowości. Udział w akcji doskonale wpisuje się w nasze działania proekologiczne zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym.


Наша школа долучилася до загальнонаціонального проекту "Очистимо для Польщі", організованого Асоціацією «За Польщу». Акція спрямована на спільне, між поколіннями та організоване очищення зелених насаджень від сміття. Цього року це вже третій випуск цієї циклічної кампанії – цього року вона пройшла під почесним патронатом Прем’єр-міністра, Міністра освіти і науки, Уповноваженого Уряду з питань молодіжної політики, Уповноваженого Уряду з питань відновлюваних джерел енергії, Уповноважений Прем’єр-міністра з питань програми "Чисте повітря", Фонд PKP Group, PGW Woda Polskie, Головне управління державних лісів та Рада діалогу з молодим поколінням. Захід також носить просвітницький характер, учасниками акції є, зокрема, учні шкіл, дитсадків, скаути. У вівторок, 26 квітня, наймолодші школярі наводили лад на території школи, а старші – на зелених насадженнях нашого міста. Участь в акції ідеально вписується в наші проекологічні заходи, що входять до освітньо-профілактичної програми.


Dziękuję wszystkim za udział w tegorocznej akcji
Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: