Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 21 maja 2022 roku.


"Totus Tuus" - Dzień Papieski 2020

on 20 październik 2020

„Totus Tuus” – pod takim hasłem obchodzony jest w 2020 roku Dzień Papieski, dzień obchodzony zawsze w niedzielę poprzedzającą 16 października, w którym dokonano wyboru Karola Wojtyły na Papieża. W naszej szkole tegoroczne obchody miały miejsce w dniu 20 października i posiadały wyjątkowy charakter. Ta wyjątkowość wynikała z tego, że obchodziliśmy go w roku 100. rocznicy urodzin i jednocześnie 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wyjątkowy charakter obchodów sprawiła również pandemia koronawirusa, przez co uroczystość ograniczyła się do udziału uczniów z kilku tylko klas. Uczniowie pod kierunkiem Pani Marzeny Tymickiej i Pana Krzysztofa Darmochwała w sposób zwięzły przypomnieli zebranym sylwetkę naszego wielkiego rodaka, przeplatając deklamację tekstów utworami muzycznymi, które należały do ulubionych utworów Jana Pawła II.16 października 1978 roku, w ósmym głosowaniu trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża kardynała Karola Wojtyłę. Po raz pierwszy od 455 lat na czele wspólnoty katolickiej stanął papież, który nie był Włochem.
W trakcie trwającego 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził 135 krajów świata oraz odbył 142 podróże na terenie Włoch. Do ojczyzny pierwszy raz jako papież przybył 2 czerwca 1979 roku, podczas której wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Patriotyczna postawa i wsparcie Polaków żyjących w komunistycznym kraju przyczyniło się jeszcze bardziej do wzrostu jego autorytetu. Do Polski pielgrzymował jeszcze sześć razy. Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał dziewięć konsystorzy; mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków; kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków); przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.
Trwający 9666 dni pontyfikat uznawany jest za jeden z najdłuższych w historii Kościoła. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). Rekordowo często spotykał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży (9 razy).
Papież zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Oprócz duchownych i głów państw, w Watykanie zebrało się ok. 300 tysięcy wiernych. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków. Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. 1 maja 2011 roku, w Święto Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra, papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji. 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym i włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego.

Źródło: https://bydgoszcz.tvp.pl/Realizujemy:

Współpracujemy z: