Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 21 maja 2022 roku.


Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień...

on 09 maj 2021

W czwartek 6 maja w reżimie sanitarnym, uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego zostali oficjalnie nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce oraz udział w programie edukacyjnym i konkursie o charakterze ekologicznym. Powodem opóźnienia była pandemia koronawirusa oraz zawieszenie zajęć stacjonarnych, które nie pozwoliły na zorganizowanie spotkania w zaplanowanych wcześniej terminach. Na początek wręczono dyplomy wzorowego przedszkolaka i wzorowego ucznia za wyniki w nauce osiągnięte w I półroczu.
Otrzymali je:


Oddział przedszkolny (alfabetycznie):

Paweł Nożyński
Zuzanna Romanek
Klaudia Sawczuk
Maja Wójcik
Magdalena Zwierz


Klasa 1 (alfabetycznie):

Nikola Grudzińska
Łukasz Janowczyk
Mateusz Kuczyński
Wiktor Sawa
Wiktoria Sobczak
Oliwier Szarek


Klasa 2 (alfabetycznie):

Bartosz Brzozowski
Laura Dudzińska
Amelia Dzida
Oliwia Dziedzic
Zuzanna Grudzińska
Laura Huk
Nikola Konaszuk
Filip Krzyszczak
Maja Marucha
Hubert Sobstyl
Julia Ważna


Klasa 3 (alfabetycznie):

Karolina Herbut
Jan Kyc
Marcelina Rzepka
Natan Szafraniec
Jakub Zając


Kolejną grupą, która otrzymała dyplomy byli wszyscy uczniowie klasy 1, którzy w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w projekcie edukacyjnym o charakterze ekologicznym pod nazwą „Przygody Kota Ciepłosława”. Szkolnym koordynatorem projektu była wychowawczyni klasy Pani Jolanta Kawęcka, której serdecznie dziękuję za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Więcej o przebiegu projektu można przeczytać w artykule: Podsumowanie projektu „Przygody Kota Ciepłosława”.

Na koniec spotkania swoje dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody odebrali uczestnicy XIII Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jestem Przyjacielem Przyrody”. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim uczniom za udział oraz Paniom: Jolancie Sadowskiej, Jolancie Kawęckiej i Marzenie Sokół za pracę przy organizacji konkursu. Szczegółowe informacje oraz wyniki konkursu znajdują się w artykule: Wyniki konkursu „Jestem Przyjacielem Przyrody”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom, mamy też nadzieję, że ich liczba z każdym rokiem będzie się powiększała.
Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: