Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 21 maja 2022 roku.


Wyniki konkursu „Matematyczna Drabinka”

on 31 maj 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i brakiem możliwości przeprowadzenia konkursu, w bieżącym roku szkolnym udało się nam zorganizować matematyczne zmagania uczniów klas 1-8, które w naszej szkole odbyły się już po raz siedemnasty. Ze względu na wymagania sanitarne konkurs, który dotychczas posiadał zasięg gminny odbył się w tym roku w formule wewnątrzszkolnej. W konkursie wzięli udział uczniowie uzdolnieni matematycznie wyłonieni w eliminacjach klasowych. Celami konkursu są: budzenie zainteresowań matematycznych uczniów, rozwijanie kompetencji matematycznych, kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów, wskazywanie znaczenia wiedzy matematycznej w życiu i działalności człowieka, motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie. Laureatami XVII edycji „Matematycznej Drabinki” zostali (alfabetycznie):

Kategoria klas 1-3:

  • Herbut Karolina
  • Szafraniec Natan
  • Zając Jakub

Kategoria klas 4-6

  • Lubaś Weronika

Kategoria klas 7-8

  • Berbeć Ada
  • Marucha Mikołaj
  • Sobstyl Martyna
  • Żdżyłowska Aneta

Laureaci oraz uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy na spotkaniu klas 4-8, które odbyło się w dniu 31 maja. Nieobecni na spotkaniu laureaci z klas 1-3 swoje nagrody i dyplomy otrzymają podczas wręczania świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego.
Serdecznie gratuluję laureatom a jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie. Gorące słowa podziękowań kieruję do nauczycieli odpowiedzialnych za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Dziękuję Paniom:

Danucie Berbeć (klasy 1-3),
Renacie Wiśniewskiej (klasy 4-6),
Hannie Czuba (klasy 7-8).Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: