Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 roku.


Wzięliśmy udział w "Projekcie z ZUS"

on 21 czerwiec 2021

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do „Projektu z ZUS”. Jest to program skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. W związku z tym młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć, jeśli opłaca składki. Dużą zaletą programu jest aktywizująca forma realizacji jaką jest projekt edukacyjny. Metoda projektu jest często stosowana przez nauczycieli w procesie dydaktycznym ze względu na rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności. Z tych też powodów z wielkim entuzjazmem odpowiedzieliśmy na zaproszenie pana Piotra Kucharczyka – kierownika Biura Terenowego ZUS w Krasnymstawie do udziału w projekcie. Wyzwania podjęli się uczniowie klasy 6 wraz z wychowawczynią – panią Hanną Berbeć. Projekt rozpoczęliśmy spotkaniem uczniów z panem Piotrem Kucharczykiem w aplikacji Teams, ponieważ pracowaliśmy wówczas w systemie zdalnym. Na spotkaniu pan Piotr przybliżył uczniom cele projektu, przekazał materiały edukacyjne oraz zaoferował swoją pomoc w przypadku pytań lub wątpliwości. W ramach projektu powstały plakaty o tematyce ubezpieczeń społecznych oraz film animowany o tej samej tematyce. Dyplomy za udział w projekcie otrzymały: Anastazja Szafraniec i Weronika Lubaś za prace plastyczne oraz Wiktor Szarek za wykonanie filmu animowanego prezentującego ofertę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Serdecznie dziękuję i gratuluję uczniom za zaangażowanie w projekt, dziękuję wychowawczyni pani Hannie Berbeć za koordynację, motywowanie i dopingowanie uczniów do pracy w tak trudnym czasie, jakim był okres nauki zdalnej.
Dziękuję serdecznie Panu Piotrowi Kucharczykowi za zaproszenie do udziału w projekcie, udzieloną pomoc oraz nagrody i podziękowania, które w imieniu uczniów i wychowawcy odebrałem z rąk pana Piotra w Terenowym Oddziale ZUS w Krasnymstawie. Już dziś wyrażamy gotowość do podjęcia się realizacji projektu w kolejnych jej edycjach.

Andrzej Jasionowski


Film Wiktora Szarka wykonany w ramach "Projektu z ZUS" (rozm. pliku 14,3 MB).


Realizujemy:

Współpracujemy z: