Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest środa, 17 sierpnia 2022 roku.


Podsumowanie roku szkolnego w klasach 4-7

on 25 czerwiec 2021

W trzeciej grupie uroczystość zakończenia roku zorganizowana została dla uczniów klas 4-7. Za uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, natomiast ich rodzice i opiekunowie – listy gratulacyjne.


Klasa 4 (alfabetycznie):

 • Barańska Natalia
 • Ciepałowicz Elżbieta
 • Czuba Artur
 • Dziegieć Jakub
 • Kowalczyk Karol
 • Kowalska Maja

Klasa 5:

 • Ciepałowicz Katarzyna

Klasa 6 (alfabetycznie):

 • Konaszuk Amelia
 • Lubaś Weronika
 • Szafraniec Anastazja
 • Szarek Wiktor

Klasa 7 (alfabetycznie):

 • Berbeć Ada
 • Ciechański Michał
 • Dzida Julia
 • Marucha Mikołaj
 • Sadowski Maciej

Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe długopisy OK - „Wzorowego ucznia”.

Stypendia Rady Rodziców za najwyższą średnią w klasach 4-6 z rąk Pani Anny Berbeć otrzymało dwoje uczniów klasy 6:

 • Anastazja Szafraniec
 • Wiktor Szarek

Uczniowie klas 4-6, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 otrzymają stypendia Wójta Gminy Krasnystaw. Powyższe kryterium spełnili (alfabetycznie):

 • Kowalczyk Karol
 • Kowalska Maja
 • Lubaś Weronika
 • Szafraniec Anastazja
 • Szarek Wiktor

Dla uczniów klas 7-8 kryterium dla otrzymania stypendium Wójta Gminy Krasnystaw jest uzyskana średnia ocen wynosząca co najmniej 5,1. Stypendia otrzymają następujący uczniowie klasy 7 (alfabetycznie):

 • Ada Berbeć
 • Julia Dzida
 • Mikołaj Marucha
 • Maciej Sadowski

Stypendia zostaną przekazane na konta bankowe rodziców.

Przyznawanie nagrody najlepszego „skoczka” ma swoją wieloletnią tradycję. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego po raz pierwszy wprowadzono ją w 1998 roku. Corocznie otrzymuje ją uczeń, który w największym stopniu poprawił swoją średnią w porównaniu ze średnią uzyskaną za I półrocze danego roku szkolnego. Najlepszym „skoczkiem” w bieżącym roku szkolnym w kategorii klas 4-6 okazał się uczeń klasy 6 Przemysław Mazur, któremu serdecznie gratulujemy. Przemek otrzymał dyplom oraz pamiątkowy kubek.

Następnie nagrody za udział w XIX Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” otrzymali uczniowie:

 • Ada Berbeć – za zajęcie I miejsca w kategorii plakat filmowy
 • Magdalena Żebrowska – za zajęcie III miejsca w kategorii plakat filmowy
 • Wiktor Szarek – nagroda zbiorowa za film animowany pt: „Wiosna w ogrodzie”

Nagrody zostały przekazane przez organizatorów za pośrednictwem Pani Teresy Berbeć – opiekuna szkolnego koła filmowego na spotkaniu, które odbyło się 28 maja 2021 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej II LO w Krasnymstawie, na którym pani Teresa otrzymała również podziękowanie za przygotowanie uczniów do tegoż konkursu.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli udział w „Projekcie z ZUS”. Nagrody za aktywny udział w projekcie przekazane wcześniej do szkoły przez pana Piotra Kucharczka - kierownika Tereenowego Oddziału ZUS w Krasnymstawie - z rąk dyrektora szkoły otrzymali uczniowie klasy 6:

 • Weronika Lubaś
 • Wiktor Szarek
 • Anastazja Szafraniec

Pani Hanna Berbeć otrzymała podziękowanie za koordynację działań związanych z projektem.

Uczniowie z klas 4-7 odebrali również dyplomy i wyróżnienia za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Byli to:

 • Biskup Patrycja
 • Kowalczyk Karol
 • Marucha Mikołaj
 • Szarek Wiktor

Wyróżnieni przez wychowawców klas rodzice otrzymali dyplomy „Przyjaciela szkoły” za życzliwość i ofiarowaną pomoc w kończącym się roku szkolnym.

Uczniowie najaktywniejsi, którzy w bieżącym roku szkolnym szczególnie angażowali się w życie szkoły otrzymali nagrody dyrektora szkoły:

 • Wiktor Szarek
 • Ada Berbeć
 • Weronika Lubaś
 • Magdalena Żebrowska
 • Patrycja Biskup

W trakcie uroczystości podziękowaliśmy za wieloletnią pracę w naszej szkole Pani Justynie Wardzie vel Gwardzie, która zmienia miejsce zatrudnienia odchodząc do jednej ze szkół gminnych. Pani Justynko, serdecznie dziękujemy za sumienność, uczciwość i odpowiedzialne spełnianie swoich obowiązków. Dziękujemy za opiekę nad uczniami podczas dowożenia, za całe serce włożone w swoją pracę w naszej szkole. Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!!!

Dziękujemy wszystkim za ten trudny rok szkolny a nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję i jestem o tym przekonany, że w przyszłym roku szkolnym będę mógł wręczyć o wiele więcej świadectw z wyróżnieniem oraz dużo więcej nagród. Życzymy wszystkim udanych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.W imieniu całego Grona Pedagogicznego
Andrzej Jasionowski – dyrektor szkołyRealizujemy:

Współpracujemy z: