Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 roku.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

on 13 lipiec 2021

W dniu 2 lipca br. na stronach OKE Kraków opublikowano wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Podobnie jak w poprzednich latach nasza szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki i ponownie uplasowała się w czołówce szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego. Wyniki naszych uczniów z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco:Język polski (3-ci wynik w powiecie)Wynik z języka polskiego w porównaniu ze średnim wynikiem gminy, powiatu, województwa i kraju z tego przedmiotu przedstawiony jest na poniższym wykresie:
Matematyka (najwyższy wynik w powiecie)Wynik z matematyki w porównaniu ze średnim wynikiem gminy, powiatu, województwa i kraju z tego przedmiotu przedstawiony jest na poniższym wykresie:Język angielski (6-sty wynik w powiecie, ex aequo ze SP nr 4 w Krasnymstawie)Wynik z języka angielskiego w porównaniu ze średnim wynikiem gminy, powiatu, województwa i kraju z tego przedmiotu przedstawiony jest na poniższym wykresie:


Wg rankingu biorącego pod uwagę wynik egzaminu ze wszystkich przedmiotów, sporządzonego przez Tygodnik „Super tydzień krasnostawski” (skan artykułu pod spodem), nasza szkoła ostatecznie zajmuje 4-te miejsce wśród wszystkich szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego.
Składam serdeczne gratulacje naszym tegorocznym absolwentom za uzyskanie tak wysokiego wyniku. Gratuluję i dziękuję również rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w czasie trudnej i uciążliwej nauki w systemie zdalnym.
Wielkie wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje kieruję przede wszystkim w stronę nauczycieli przedmiotów:

  • języka polskiego – pani Teresy Berbeć;
  • matematyki – pani Hanny Czuba;
  • języka angielskiego – pani Renaty Lewandowskiej.

Dziękuję Paniom za ciężką, tytaniczną pracę, która zaowocowała tak dużym sukcesem.

Dziękuję również nauczycielom uczącym tych uczniów w latach poprzednich: pani Danucie Berbeć – wychowawczyni w I etapie kształcenia (kl. 1-3), pani Renacie Wiśniewskiej – nauczycielce matematyki w klasach 4-6, pani Marzenie Tymickiej – nauczycielce j. polskiego w klasach 4-5, pani Beacie Chariasz - wychowawczyni w klasach 4-7, pani Hannie Czuba, która obowiązki wychowawcy przejęła w klasie 8.
Wyżej wymienionym oraz wszystkim pozostałym nauczycielom serdecznie dziękuję za tworzenie przyjaznej i koleżeńskiej atmosfery pracy, która bezprzecznie służy uzyskiwaniu oczekiwanych przez nas efektów kształcenia. Świadczy o tym utrzymywanie przez szkołę powtarzalnego, wysokiego poziomu wyników egzaminów zewnętrznych. Już po raz kolejny udowodniliśmy, że mała wiejska szkoła jest w stanie skutecznie pomóc uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów dydaktycznych oraz zapewnić im podstawy, które pozwolą im dalej z powodzeniem kształcić się w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych.Andrzej Jasionowski - dyrektor szkołyArtykuł "Najlepsze podstawówki w powiecie". Super tydzień krasnostawski, Nr 28 (1023), 12-18 lipca 2021 r.:

Realizujemy:

Współpracujemy z: