Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc

Artykuły

Lepszy Start

 Wykaz zajęć
realizowanych w ramach projektu

W ramach Projektu „Lepszy start” uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej mają możliwość uczestniczenia w:

  1. Zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, realizowanych przez wychowawczynię klasy III, p. Marzenę Sokół.
  2. Zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, realizowanych przez pedagoga szkolnego, p. Annę Ścibor.
  3. Zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, realizowanych przez wychowawczynię klasy I, p. Jolantę Kawęcką.
  4. Zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo – matematycznie, realizowanych przez wychowawczynię klasy II, p.Danutę Berbeć.

 

Powrót

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012