Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Alkohol a zdrowie...

Jak uchronić młodego człowieka przed narastającą groźbą uzależnienia się od alkoholu?
Uzależnienia stanowią poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego ucieka w niszczące organizm nałogi.
Substancje mocno działające na organizm i psychikę człowieka to narkotyki, alkohol, nikotyna i inne środki, np. leki. Istnieje silna zależność między zażywaniem przez młodego człowieka w/w środków a nałogiem u dorosłego. Dlatego profilaktykę należy prowadzić od najmłodszych lat, a więc już w przedszkolu. Mając to na uwadze w dniu 15 października zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla najmłodszych pod hasłem „Alkohol a zdrowie. Dlaczego nie warto pić” z udziałem p. Czesławy Teklak. Spotkanie to dostarczyło dzieciom podstawowych wiadomości o zgubnym wpływie używki, było ukierunkowane na wspieranie osobowości dziecka, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz preferowanie zdrowego stylu życia.

Jolanta Sadowska - wych. oddz. przedszkolnego

 

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl