Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku.


Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

on 21 czerwiec 2024

W piątek 21 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Na naszą uroczystość przybyli w komplecie uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły. W akademii liczny udział wzięli również rodzice. Organ prowadzący reprezentowała Pani Ewelina Janowczyk – kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów Gminy Krasnystaw, która w swoim wystąpieniu podziękowała za pracę w mijającym roku szkolnym oraz życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Na uroczystości obecna była siostra dyrektor Dorota Blok z Placówki "Nasz Dom" w Tuligłowach. Po krótkim wstępie przystąpiliśmy do wręczenia nagród i wyróżnień zaczynając od „zerowiaków”, którzy otrzymali dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego.

Byli to:

 • Zuzanna Janeczek
 • Wojciech Kuter
 • Jakub Małysz
 • Antoni Mucha
 • Filip Sawa
 • Lena Targosińska

Pozostałe dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymały "dyplomy przedszkolaka".Następnie dyplomy wzorowego ucznia otrzymali uczniowie klas 1-3:


Klasa 1 (alfabetycznie):

 • Alan Lis
 • Davyd Okseniuk
 • Bartosz Sobczak
 • Piotr Świszcz

Klasa 2 (alfabetycznie):

 • Filip Banach
 • Mateusz Huk
 • Dominik Janowczyk
 • Kamil Oleszczuk
 • Karol Szymański
 • Tymon Tokarz

Klasa 3 (alfabetycznie):

 • Amelia Kapica
 • Rafał Marucha
 • Paweł Nożyński
 • Zuzanna Romanek
 • Kinga Stawińska
 • Natan Szumiło
 • Maja Wójcik

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klas 4-8 świadectw z wyróżnieniem wraz z nagrodami książkowymi i jednocześnie listów gratulacyjnych dla ich rodziców i opiekunów. Uczniami, którzy w mijającym roku szkolnym spełnili kryteria średniej ocen min. 4,75 oraz otrzymali ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą są:

Klasa 4 (alfabetycznie):

 • Nikola Grudzińska
 • Łukasz Janowczyk
 • Julia Marczewska
 • Wiktoria Sobczak
 • Oliwier Szarek
 • Patryk Wrona

Klasa 5 (alfabetycznie):

 • Bartosz Brzozowski
 • Oliwia Dziedzic
 • Laura Huk
 • Maja Marucha

Klasa 6 (alfabetycznie):

 • Roksana Barańska
 • Karolina Herbut
 • Jan Kyc
 • Milena Miszczak
 • Marcelina Rzepka
 • Natan Szafraniec
 • Jakub Zając

Klasa 7 (alfabetycznie):

 • Natalia Barańska
 • Elżbieta Ciepałowicz
 • Maja Kowalska

Klasa 8:

 • Katarzyna Ciepałowicz
 • Magda Śledź

Po wręczeniu dyplomów i listów gratulacyjnych prowadzący odczytali nazwiska uczniów, którzy spełnili kryteria niezbędne do otrzymania stypendium Wójta Gminy Krasnystaw, za co otrzymali zasłużone brawa. Są to (alfabetycznie):

 • Bartosz Brzozowski
 • Elżbieta Ciepałowicz
 • Katarzyna Ciepałowicz
 • Oliwia Dziedzic
 • Laura Huk
 • Łukasz Janowczyk
 • Maja Kowalska
 • Maja Marucha
 • Marcelina Rzepka
 • Wiktoria Sobczak
 • Natan Szafraniec
 • Oliwier Szarek

Po prezentacji uczniów otrzymujących stypendia wójta, troje uczniów z rąk Pani Anny Berbeć otrzymało stypendia Rady Rodziców. Otrzymują je corocznie uczniowie z najwyższą średnią w kategorii klas 4-6 oraz klas 7-8.
Są to:

Kategoria klas 4-6 (ex aequo):

 • Łukasz Janowczyk
 • Oliwier Szarek

Kategoria klas 7-8:

 • Elżbieta Ciepałowicz

W kolejnym punkcie uroczystości dziewięcioro uczniów otrzymało nagrody dyrektora szkoły. Są to nagrody przyznawane za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez sukcesy osiągane w różnorodnych konkursach na szczeblu gminy, powiatu i województwa a w bieżącym roku szkolnym również na szczeblu ogólnopolskim oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły.

Nagrody dyrektora otrzymali (alfabetycznie):

 • Natalia Barańska
 • Patrycja Biskup
 • Elżbieta Ciepałowicz
 • Katarzyna Ciepałowicz
 • Laura Huk
 • Kinga Jeleń
 • Maja Kowalska
 • Natan Szafraniec
 • Magda Śledź

Następnie Pani Magdalena Bojarczuk – opiekun Samorządu Uczniowskiego - wręczyła tradycyjne dyplomy dla najlepszych „skoczków”. Corocznie otrzymują je uczniowie, których różnica średnich ocen otrzymanych na półrocze i na koniec roku jest najwyższa.
Najlepszym skoczkami okazali się:

 • w kategorii klas 4-6 - Milena Miszczak
 • w kategorii klas 7-8 – Patrycja Biskup

Po wręczeniu dyplomów najlepszym „skoczkom” wręczono pozostałe dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

Najlepszym czytelnikiem w mijającym roku szkolnym okazał się Antoni Mucha z oddziału przedszkolnego, który otzrymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.

Uczniom, którzy wyróżnili się w całorocznym i systematycznym oszczędzaniu w Szkolnej Kasie Oszczędności dyplomy wręczyła Pani Renata Wiśniewska – szkolny opiekun SKO. Otrzymali je:

 • Łukasz Janowczyk
 • Oliwier Szarek

Dyplom za 100% frekwencję otrzymał uczeń klasy 2 – Dominik Janowczyk i jest on jedyny uczniem, który nie opuścił ani jednego dnia nauki w mijającym roku szkolnym.

Nagrody za zaangażowanie oraz wysokie wyniki z języka angielskiego osiągnięte w bieżącym roku szkolnym wręczyła Pani Renata Lewandowska. Otrzymali je (alfabetycznie):

 • Bartosz Brzozowski
 • Elżbieta Ciepałowicz
 • Katarzyna Ciepałowicz
 • Oliwia Dziedzic
 • Laura Huk
 • Łukasz Janowczyk
 • Amelia Kapica
 • Maja Kowalska
 • Paweł Nożyński
 • Zuzanna Romanek
 • Marcelina Rzepka
 • Natan Szafraniec
 • Maja Wójcik
 • Jakub Zając

Następnie dyplomy otrzymali uczniowie z klas 2-8, którzy zdobyli tutuł laureata w Szkolnym Konkursie "Matematyczna Drabinka" (alfabetycznie):

 • Elżbieta Ciepałowicz
 • Mateusz Huk
 • Łukasz Janowczyk
 • Karol Kowalczyk
 • Maja Kowalska
 • Marcelina Rzepka
 • Natan Szafraniec
 • Natan Szumiło
 • Karol Szymański
 • Patryk Wrona

Po laureatach dyplomy otrzymali uczniowie, którzy zdobyli tutuł finalisty w Szkolnym Konkursie "Matematyczna Drabinka" (alfabetycznie):

 • Natalia Barańska
 • Patrycja Biskup
 • Katarzyna Ciepałowicz
 • Jakub Dziegieć
 • Laura Huk
 • Dominik Janowczyk
 • Maja Marucha
 • Rafał Marucha
 • Wiktoria Sobczak
 • Magda Śledź

Pani Teresa Berbeć wręczyła nagrody uczniom klas 4-8, którzy prowadzili najestetyczniejsze zeszyty z języka polskiego w mijającym roku szkolnym. Otrzymali je (alfabetycznie):

 • Barańska Natalia
 • Biskup Patrycja
 • Brzozowski Bartosz
 • Ciepałowicz Elżbieta
 • Huk Laura
 • Jeleń Kinga
 • Szafraniec Natan
 • Śledź Magda

Za życzliwość, wsparcie i pomoc udzielaną szkole okolicznościowe dyplomy „Przyjaciela szkoły” otrzymali rodzice (alfabetycznie):

 • Anna Berbeć
 • Małgorzata Biskup
 • Anna Brzozowska
 • Joanna Czuba
 • Tomasz Dzida
 • Paulina Grudzińska
 • Paulina Huk
 • Anna Janeczek
 • Ewelina Janowczyk
 • Joanna i Dariusz Janowczykowie
 • Aneta Jeleń
 • Małgorzata i Mateusz Lisowie
 • Karolina Małysz
 • Państwo Jolanta i Michał Oleszczukowie
 • Katarzyna Sobczak
 • Karolina Szafraniec
 • Agnieszka Świszcz
 • Agnieszka Weremczuk-Tokarz
 • Agnieszka Wrona
 • Małgorzata Zwierz

Następnie pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach tanecznych:

 • Lena Barańska
 • Iga Romanek
 • Filip Sawa
 • Maja Wójcik

Na zakończenie uczniowie, którzy brali udział w zajęciach taekwondo oraz zdobywali medale na zawodach sportowych otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki ufundowane przez trenera Patryka:

 • Filip Banach
 • Julia Marczewska
 • Oliwier Szarek
 • Tomasz Zwierz

W trakcie części oficjalnej nastąpiło przekazanie sztandaru szkolnego wg ceremoniału szkolnego zawartego w statucie szkoły. Obecny skład pocztu sztandarowego to: Karolina Herbut, Marcelina Rzepka i Karol Antyga.

Po zakończeniu części oficjalnej inicjatywę przejęli uczniowie klasy 8, którzy wręczając piękne kwiaty w ciepłych słowach podziękowali nauczycielom za wkład w ich wychowanie, wyrazili wdzięczność za wsparcie, motywację i wiedzę zdobytą przez osiem lat nauki w naszej szkole. Ósmoklasiści podziękowali również całemu personelowi administracyjnemu oraz pracownikom obsługi szkoły za ich pracę.
W ramach wdzięczności za opiekę, wychowanie i pracę dydaktyczną rodzice ósmoklasistów przekazali "zielony" upominek na rzecz szkoły, który już rośnie i ozdabia otoczenie szkoły.
Po otrzymaniu pamiątkowych upominków od uczniów klasy 7 absolwenci zgodnie z tradycją szkoły ślubowali wiernie strzec honoru szkoły, dalszą pracą i nauką rozsławiać jej imię oraz z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy Panią Elżbietę Berbeć, która po 30-letniej pracy w naszej szkole odeszła na zasłużoną emeryturę.

Po zakończeniu uroczystości rodzice uczniów klasy 8 zaprosili wszystkich pracowników szkoły na słodki poczęstunek.

Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły za ciężką pracę w mijającym roku szkolnym. Nagrodzonym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom gratuluję wysokich wyników. Dziękuję Pani Elżbiecie Marczewskiej-Buk za przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz wykonanie dekoracji, dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy wspomagali organizację naszej końcoworocznej uroczystości.
Dziękuję wszystkim rodzicom za całoroczną współpracę.
Wszystkim uczniom życzę spokojnych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.Andrzej Jasionowski

Realizujemy:

Współpracujemy z: